Każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo-albo, lecz tym i tym jednocześnie.
– Neil Postman, „Technopol. Triumf techniki nad kulturą” (1995)

 

Do tej pory opublikowałem samodzielnie lub we współpracy kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym pięć książek. Większość moich publikacji można pobrać za darmo z Internetu (licencje CC). Zainteresowanych odsyłam i zapraszam na:

W tym miejscu szczególnie zachęcam do pobrania moich dwóch autorskich książek, poświęconych rodzinnym aspektom gier cyfrowych oraz silver gamingowi:

Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje to pierwsza polskojęzyczna książka, która podejmuje w sposób kompleksowy rodzinne aspekty funkcjonowania gier wideo. Na ponad 200 stronach opisane zostały między innymi takie zagadnienia jak:

 • ekonomiczne i kulturowe znaczenie gier cyfrowych we współczesnym świecie;
 • podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne dotyczące gier wideo;
 • charakter relacji zachodzącej pomiędzy graczem a grą;
 • rola edukacji medialnej w społeczeństwie informatycznym;
 • konsekwencje przekształceń sfery mediów;
 • cyfrowe rodzicielstwo jako wyzwanie dla współczesnych rodziców;
 • szkodliwość i edukacyjny potencjał gier elektronicznych;
 • wiedza i kompetencje rodziców oraz dzieci w odniesieniu do gier cyfrowych;
 • gry wideo w komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami;
 • wartość otoczenia społecznego w kontekście wsparcia rodziców wychowujących dorastających graczy;
 • gry wideo w szkole i edukacji nieformalnej;
 • praktyczne rekomendacje dotyczące wykorzystania gier cyfrowych jako narzędzia wychowawczego i dydaktycznego.

W książce zaproponowano możliwie holistyczne i unikające skrajności ujęcie gier wideo. To znaczy, że przedstawione zostały zarówno zagrożenia związane z obecnością tego medium w życiu rodzinnym – i częściowo szkolnym – jak i jego pozytywny potencjał.

Gry w rodzinie… to książka skierowana do szerokiej grupy odbiorców:

 • Rodziców – martwiących się o swoje grające dzieci, ale też szukających okazji do nawiązywania relacji z młodszym pokoleniem poprzez pasję do gier cyfrowych;
 • Nauczycieli/pedagogów – współpracujących z dorastającymi graczami i ich rodzicami, a także mogących wykorzystać potencjał opisywanego medium w praktyce dydaktycznej;
 • Profesjonalistów (wykładowców, edukatorów, przedstawicieli sektora kultury) – którzy uczą innych o mediach czy kulturze popularnej i otwierają na nowe możliwości wychowawcze czy edukacyjne, jakie stwarzają także gry elektroniczne;
 • Studentów – w szczególności kierunków pedagogicznych, którzy już niedługą wejdą na ścieżkę kariery zawodowej;
 • Twórców gier – bo i dla nich jest miejsce w projekcie edukacji medialnej, do którego mogą wnieść wiele jakości związanych z ich kompetencjami i doświadczeniem tworzenia gier;
 • Graczy – tych wszystkich, którym nie wystarcza bierne konsumowanie gier.

Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Publikacja zawiera holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniające zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej części omówione są podstawy społeczne, kulturowe i demograficzne dla pojawienia się i popularyzacji silver gamingu. W drugiej przedstawione zostały wyniki własnego badania, przeprowadzonego z wykorzystaniem metod jakościowych. Badanie to poszerza dostępną wiedzę o praktykach polskich srebrnych graczy, a także użycia gier cyfrowych w polskich instytucjach senioralnych.

Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • badaczy zajmujących się problematyką starości oraz grami cyfrowymi;
 • edukatorów i przedstawicieli instytucji senioralnych;
 • decydentów kształtujących polityki senioralne;
 • twórców gier cyfrowych;
 • samych srebrnych graczy i ich rodzin.

Książka Wirtualna jesień życia… to obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak gry cyfrowe mogą wpływać na życie osób starszych. Oto kilka powodów, dla których warto sięgnąć po tę monografię:

 • Dowiesz się, jak gry cyfrowe mogą wspierać rozwój i aktywność osób starszych.
 • Poznasz opinie i doświadczenia polskich srebrnych graczy.
 • Dowiesz się, jakie są szanse i zagrożenia związane z silver gamingiem.

Zapraszamy do lektury i udostępniania!